Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2013

19:30
Nie słyszę niczego innego,nawet hałasów z ulicy.Tylko bicie własnego serca.
Dostałam wiadomość...
od Ciebie 
— :)
Reposted byblaugranaaamejdinczajnafelldowntherabbitholeklaudziksezamkowa
19:30
3976 ea03 390
Reposted fromlabellavita labellavita vialaj laj
19:30
0969 2eee 390
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl vialaj laj
19:28
ludzie, którzy przypadkiem poznali się na stronie internetowej..
(...)
Ciekawe, co dziś napiszesz?
Włączam komputer.
Niecierpliwie czekam na połączenie.
Włączam internet...
i wstrzymuję oddech, dopóki nie zobaczę tych dwóch słów...
"Masz wiadomość."
Nie słyszę niczego innego,nawet hałasów z ulicy.
Tylko bicie własnego serca.
Dostałam wiadomość...
od ciebie.
— lekko przekształcony fragment z filmu pt. "Masz wiadomość"
Reposted byblaguepauvre blaguepauvre

December 15 2012

22:22
Nie jest źle, jest znacznie gorzej.
— P.
Reposted fromMeneroth Meneroth viamdjg mdjg
22:22
Reposted fromahora ahora viadobby dobby

December 10 2012

20:22
Są różne sposoby na odreagowywanie swoich problemów. Niektórzy krzyczą albo zamykają się w sobie, niektórzy jedzą słodycze albo w ogóle przestają, niektórzy płaczą albo nieustannie gadają, a niektórzy nie śpią po nocach.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viadobby dobby

December 09 2012

19:32
Śmieję się niekiedy, żeby nie płakać.
— Byron
Reposted fromqju qju viamdjg mdjg
17:59
4602 0a19 390
Reposted fromruction ruction viaKiro Kiro
17:57

Mam jeszcze tyle pięknych planów do spieprzenia
Reposted fromnaasty naasty viatastewords tastewords
17:53
8491 72d7 390

December 08 2012

11:48
Czasami potrzebujemy po prostu, żeby ktoś był obok.
— so true.
Reposted frommefir mefir viatastewords tastewords
10:21
4636 8544 390
Reposted byfornoreasongoddziMsSuzanna
10:21
Wszyscy pytają czemu jestem smutna, może po prostu nie mam z kim być szczęśliwa.
Reposted fromlabellavita labellavita viamdjg mdjg
10:07
Because nothing makes me happier and nothing makes me sadder than you
— Nicole Krauss
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viadobby dobby
10:06
Reposted fromweightless weightless
10:05
Spojrzała na niego ukradkiem ten kolejny raz, i kolejny raz wiedziała, że on nie wie o jej istnieniu.
— fatalne zauroczenie
Reposted fromweightless weightless viamdjg mdjg
10:05

Wiesz jak trudno jest przyznać, że się kogoś potrzebuje?

Reposted fromcreure creure viamdjg mdjg

December 07 2012

22:34
1880 26d9 390
Reposted frombutterfliesintummy butterfliesintummy viadobby dobby
22:33
Daje słowo, oddałbym wszystko, żeby dziś być gdzieś z Tobą.
— Miuosh
Reposted fromHannna Hannna viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl